top of page

חמ"ל המחאה- מדיניות הפרטיות 

 

חמ"ל המחאה הוא מוקד לדיווחים ובקשות סיוע בעניינים הנוגעים למחאה האזרחית: אירועי אלימות, מעצרים, יוזמות חדשות, מתנדבים שמחפשים היכן להתנדב ועוד. החמ"ל מופעל בידי מתנדבים וזוהי מדיניות הפרטיות שלו. המדיניות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אבל מיועדת כמובן לבני כל המינים והמגדרים.

 

מסירת פרטים לחמ"ל המחאה

בעת שתפנה אלינו, תתבקש למסור לנו את שמך המלא ואת מספר הטלפון שלך. אם נתקשר אליך בהמשך לפניה, אנו עשויים לבקש פרטים נוספים על אודותיך בהתאם לסוג הדיווח שמסרת, כגון היכן אתה נמצא או איפה התרחש האירוע, מידע רפואי, תמונות, סרטונים וכל תיעוד אחר שיש בידיך על האירוע שעליו דיווחת. 

אינך חייב על פי חוק למסור את הפרטים והדבר תלוי ברצונך ובהסכמתך. אנא הקפד, עם זה, למסור לנו פרטים נכונים ומדויקים כדי לאפשר לנו טיפול יעיל ואמין בפנייתך.

מטרות השימוש במידע

הפרטים שתמסור והפרטים שייאספו במהלך פניותיך אלינו, יישמרו במאגר המידע של חמ"ל חמאה וישמשו לתיעוד אירועים חריגים במחאה, העברת מידע בין גופי המחאה, תלונות לרשויות אכיפת החוק וכיו"ב.

מסירת מידע לאחרים

אנו לא נעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שמסרת אלא באחד המקרים הבאים –

  • אם ביקשת זאת במפורש.

  • לגופי מחאה אחרים הנוגעים בדבר.

  • אם הדבר נדרש כחומר ראיות לרשויות חקירה.

  • אם התקבל בידי חמ"ל המחאה צו של רשות מוסמכת המורה לנו למסור את פרטיך או המידע שסיפקת.

  • אם נסבור שמסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי.

אם נעביר את פעילותנו למסגרת אחרת – כמו לדוגמה אחד מגופי המחאה האחרים – נהיה רשאים להעביר אליה את המידע שצברנו, בתנאי שתקבל על עצמה את תנאי מדיניות זו. 

היכן נשמר המידע?

המידע שאנו אוספים נשמר במאגר המידע שלנו. הוא מאוחסן אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע בענן, שעשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל. הסכמתך למדיניות זו, מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו"ל ולהעברתו מחוץ לגבולות ישראל.

זכויותיך במידע

כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק אצלנו. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות אלינו בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. על סירוב שלנו לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מי שביקש את המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי לא תיקנו או מחקנו את המידע שבגללו פנית אלינו, תהיה זכאי לפנות לבית משפט באופן הקבוע בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות, כדי שיורה לחמ"ל מחאה לפעול כאמור.

שינויים במדיניות הפרטיות

אנו רשאים לשנות מידי פעם את מדיניות הפרטיות. מומלץ לעיין אפוא במדיניות לפני פניה אלינו. הפניה אלינו מעידה על הסכמתך למדיניות הפרטיות העדכנית. 

פנה אלינו

בכל ענין הנוגע לפרטיותך, פנה אלינו באמצעות הודעת וואטסאפ (בלבד) למספר הטלפון: 050-478-2717. או נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם.                                                       עודכן לאחרונה: 31.05.2023. 

bottom of page